Kehitämme yhdessä

Elävä arki on yhteistyötä

Raudaskylän opisto on paitsi oppilaitos myös kohtaamispaikka hyvin eri-ikäisille, eri koulutusmuodoissa opiskeleville ja erilaisista taustoista tuleville ihmisille. Opiston ”kampuksen” arki on monimuotoista ja tämä on kasvatuksellinen vahvuustekijä. Vapaaehtoistyö, opiston perustoimintaa tukevat hankkeet ja kestävän kehityksen aktiivinen edistäminen kumpuavat arvopohjastamme ja visiostamme.

Teemme yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutuksenjärjestäjien, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Myös kansainvälinen ulottuvuus on läsnä hanketoiminnan ja musiikkileirien myötä.
 
Tällä hetkellä suurimmat hankkeemme keskittyvät kehitysvammaisten työllistämiseen työsopimussuhteisesti avoimille työmarkkinoille sekä vapaaehtoistoimintakentän koordinointiin alueellisesti. Sosiaalinen kestävä kehitys on vahvasti mukana kaikessa kehittämistyössämme.
 
Lisätietoja opiston hanketyöstä:
Anne Harvala
hankesuunnittelija
050 5252 433