Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > ALVA - alueellinen vapaaehtoistoiminta

ALVA - alueellisen vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittäminen Oulun Eteläisen ja Raahen alueella (STEA 1.3.2016- 28.2.2019)

Raudaskylän Kristillisen Opiston toiminta perustuu kestävälle kehitykselle. Opiston kestävän kehityksen strategian keskeisenä painopistealueena on kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan roolin tunnistaminen osana julkista palvelutuotantoa. Opiston arvomaailma ja tavoitteet mahdollistavat luontevan yhteistyön eri järjestöjen, yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

Ajankohtaista

Etäluentosarja Ylivieskan lukiolla yhteistyössä Ylivieskan seudun kansalaisopiston kanssa. Ilmoittautumiset kansalaisopiston sivulta sähköisesti tai ALVA-hankkeelle.
 

 

  
 
Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
 
 
Keväällä 2018 ALVA-hanke aloittaa hankealueen eri paikkakunnilla osallistujille maksuttoman työnohjauksen tarjoamisen  järjestöissä,yhdistyksissä tai muualla vapaaehtoisina toimiville henkilöille. Ota yhteys työntekijöihin.
 
 
22.5.2018 Käytännön tietosuoja yhdistyksille. Asiaa siitä, mitä pienten ja isompien yhdistysten tulisi huomioida rekisterinpitäjinä. Elämystalo Artteri, Ratakatu 14, Ylivieska. Skype-luento kello 16.30-19.00. Kouluttaja Kukka-Maaria Berg Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.
Ilmoittautumiset puh. 044 7427628 Regina Kahlos, regina.kahlos@rko.fi


24.5.2018 Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisy -kampanjan aloitus- ja ideointitilaisuus järjestäjinä Ppky Kallio ja ALVA-hanke
 
  
 
28.-29.8.2018 Mielenterveyden ensiapu 2 -kurssi vapaaehtoisille Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, kouluttaja TtM Jaana Sinko


 
 

ALVA-hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekeminen osana julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin, että vapaaehtoistoimijat ovat luontevasti mukana palveluvalikossa. Tavoitteena on koordinoida alueellista vapaaehtoistoimijakenttää niin, että yhteistoiminta julkisten palvelujen ja eri järjestöjen kesken kasvaa.

Yhteistyömallia kehitetään julkisten palvelujen ja järjestöjen kanssa yhdessä
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi paikallisesti ja alueellisesti. Toteutuksella taataan vapaaehtoistoiminnan tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen elämänkaaren eri vaiheissa oleville väestöryhmille yhteistyössä julkisen sektorin kanssa.
 

Toiminta ja tavoitteet

ALVA-hankkeen toiminta muodostuu kohtaamisista julkisten palvelujen ja järjestöjen toimijoiden kanssa vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseksi ja yhteistyömallin käytäntöön soveltamiseksi. Toimintamuotoja ovat mm.
 
 
• koulutukset
• tapahtumat
• vertaistoiminta
• tiedotus
• ohjaus ja neuvonta sekä
• yhteistyöfoorumit.
 

Yhteistyökumppaneita

 
• Oulun Eteläisen ja Raahen alueen kunnat, peruspalvelukuntayhtymät ja väestö,
erityisesti nuoret
• Järjestöt, yhdistykset, vapaaehtoistoimijat
• Alueelliset ja kansalliset vapaaehtoistoiminnan verkostot
• Alueen oppilaitokset

Ota yhteyttä

Anitta Anunti
projektipäällikkö
p. 044 742 7629
anitta.anunti@rko.fi

 

Regina Kahlos
projektityöntekijä
p. 044 742 7628
regina.kahlos@rko.fi

 

Tilaa Alva-hankkeen uutiskirje

Ole hyvä ja syötä sähköpostiosoitteesi alla olevalle lomakkeelle liittyäksesi postituslistalle.

 


TallennaTallennaTallennaTallennaTallenna