Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > MAJAKKA
MAJAKKA - maahanmuuttajat kanssamme on STEA:n rahoittama maahanmuuttajien työllistymispolkuja kehittävä kolmivuotinen hanke. Majakka käynnistyy uutena hankkeena ajalle 1.3.2018 - 31.12.2020.
 
Hankkeen tavoitteena on luoda maahanmuuttajille reitti työelämään yhteistyössä järjestötoimijoiden ja alueen työelämän kanssa. Työelämäosallisuus on ehkä yksi parhaiten kotoutumista edistävä tekijä.
Keskeisiä yhteistyökumppaneita toiminnassa ovat viranomaistoimijat, oppilaitokset sekä kehittämishankeverkostot. 
 
Majakka-hankkeen toiminta sisältää työelämävalmiuksia parantavaa koulutusta, maahanmuuttajille suunnatun vapaaehtoistoiminnan organisointia, maahanmuuttajien kansainvälien osaamisen näkyväksi tekemistä sekä yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.
 
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Oulun eteläisen alueen maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat sekä kotikuntapäätöksen saaneet turvapaikanhakijat, alueen yrityselämä ja järjestötoimijat. Välillisenä kohderyhmänä on alueen väestö koulutus- ja tiedotustoiminnan kautta. 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja; Anne Harvala                                                                                               
                  Hankesuunnittelija
                  050 5252 433
                 anne.harvala@rko.fi