Historia & uusiutuminen

Historiatietoisuus, perinteen välittäminen ja esteettisyys ovat osa kulttuurista kestävää kehitystä. Ihmisyhteisöt tarvitsevat ylisukupolvisia näkökulmia omaan aikaansa, ajatteluunsa ja toimiinsa. Kulttuurisen kestävän kehityksen teemaan sisältyy ihmisen luoma kulttuuri, muovaama historia ja tuottama estetiikka. Keskeisiä asioita ovat identiteetin, perinteen, säilyttämisen ja uusiutumisen vuorovaikutus.

Opiston kaikkea toimintaa ohjaa kestävä kehitys - ei pelkkänä periaatteena vaan konkreettisina arjen valintoina. Se on lähiruoan ja lähienergian suosimista, kohtuullisen elämäntavan etsimistä, aktiivista kansalaisuutta ja vastuuta yhteisöstä.

Opiston juuret ovat vankasti jokilaakson maaperässä. Se on osa kylän, paikkakunnan ja koko alueen henkistä ja kulttuurista perintöä.