KOODAUKSEN ALKEITA JA MOBIILIOHJELMOINTIA

21.-22.3.2018 klo klo 16-20. 

Datasepän koodikoulu ja Raudaskylän Kristillinen Opisto järjestävät koodauskurssin, jossa opitaan ohjelmoinnin alkeita ja otetaan ensiaskelia mobiiliohjelmoinnin maailmaan. Koulutus järjestetään työpajatyyppisenä, jolloin sisällössä on hiukan teoriaa ja paljon omaa tekemistä. Työpajat sopivat hyvin ohjelmoinnin opiskeluun, koska ohjelmoimaan oppii vain itse tekemällä. Mukaan kurssille voi tulla täysi-ikäiset, tai aikuinen ja nuori yhdessä. On hyvä, jos ohjelmointi visuaalisessa ympäristössä (esim. Scratch) on tuttua, mutta tämä ei ole pakollinen vaatimus. Kertaamme ohjelmoinnin alkeet aluksi, joten mukaan voi tulla hyvin vähäiselläkin kokemuksella ohjelmoinnista.

Miksi koulutus järjestetään nyt?

- Ohjelmointi on ympärillämme joka paikassa, ja siitä puhutaan paljon tiedotusvälineissä.
- Ohjelmointi on tullut mukaan peruskoulujen opetussuunnitelmiin, joten sitä on hyvä tarjota myös aikuisille.
- Aikuisten ohjelmointikurssia on toivottu.

Kohderyhmä:

Aikuisille, vanhemmille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille

Koulutuksen ohjelma:

ke 21.3.2018 klo 16-20 (5h):
1. Työpaja: Mitä koodaus on, ja miksi kaikkien on hyvä tietää siitä jotain?
Lyhyt johdanto siihen, mitä koodaus on. Koodaustahan opetetaan jatkossa jo alaluokilta lähtien koulussa. Työpaja on suunnattu sellaisille henkilöille, joilla ei ole vielä paljon kokemusta/tietoa koodauksesta, mutta ovat kiinnostuneita aiheesta.
2. Työpaja: Ohjelmoinnin perusrakenteet
Käydään läpi ohjelmoinnin perusrakenteet visuaalisen ohjelmointiympäristön avulla: Lause, Ehtolause, Silmukka, Muuttuja, Funktio.
3. Työpaja: Tutustutaan MIT App Inventor- työkaluun (=mobiiliohjelmointia)
Luodaan tunnukset MIT App Inventoriin, ja tutustutaan sen käyttöön. Lopuksi
käydään läpi vaatimukset seuraavana päivänä toteutettavalle omalle sovellukselle.
To 22.3.2018 klo 16-20 (5h):
4. Työpaja: Toteutetaan oma sovellus MIT App Inventor:lla
Tavoite on, että oman sovelluksen toteutuksen yhteydessä jokainen oppii ainakin perusteet MIT App Inventorista. Edetään omaa tahtia. Jos oppijan lähtötaso on korkeampi, niin oppija ehtii luonnollisesti jo edistyneempiin asioihin, kun alemmalta tasolta aloittava. Kouluttaja ja ryhmä tukevat oman sovelluksen haasteiden
ratkomisessa!
5. Yhteenveto ja palaute.

Kouluttaja:

Jaana Seppälä AMK insinööri, ohjelmistoalan ammattilainen, yrittäjä Dataseppä tmi

Maksut:

300eur/osallistuja. Sisältää koulutuksen ja kahvin+kahvileivän molempina päivinä.

Koulutettavien määrä:

8-10 henkilöä.
Jos nuori + aikuinen samalla koneella = yhden osallistujan hinnalla + 10eur lisä.

Sitova ilmoittautuminen:

Ilmoittautaudu 11.3.2018 mennessä nettihakulinkin kautta.

Lisätiedot:

kouluttaja jaana.seppala@dataseppa.fi 0400-793 056
koulutussuunnittelija sami.vuolteenaho@rko.fi 044-7427 622