Kehitämme yhdessä

Elävä arki on yhteistyötä

Raudaskylän Kristillinen Opisto on paitsi oppilaitos myös kohtaamispaikka hyvin eri-ikäisille, eri koulutusmuodoissa opiskeleville ja erilaisista taustoista tuleville ihmisille. Opiston ”kampuksen” arki on monimuotoista.
 
Vapaaehtoistyö, opiston perustoimintaa ja alueen kehittymistä tukevat hankkeet sekä kestävän kehityksen aktiivinen edistäminen kumpuavat arvopohjastamme ja visiostamme.

Teemme yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutuksenjärjestäjien, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Myös kansainvälinen ulottuvuus on läsnä.
Rahoittajina kehittämishankkeissamme ovat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus (STEA), Opetushallitus (OPH) ja seutukunnat.
 
Tällä hetkellä suurimmat hankkeemme keskittyvät kehitysvammaisten työllistämiseen työsopimussuhteisesti avoimille työmarkkinoille, vapaaehtoistoimintakentän koordinointiin alueellisesti sekä vanhemmuuden tukemiseen erityislasten perheissä. Vuoden 2018 alussa käynnistyy uusi kolmivuotinen Majakka-hanke, jonka tavoitteena on luoda työllistymisen polkuja maahanmuuttajataustaisille ihmisille.
 
Sosiaalinen kestävä kehitys on vahvasti mukana kaikessa kehittämistyössämme.
 
 
 
Lisätietoja opiston hanketyöstä:
Anne Harvala
hankesuunnittelija
050 5252 433