Raudaskylän Kristillinen Opisto - ALVA-verkosto - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > ALVA-verkosto

Vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkosto    ALVA-verkosto yhdistää vapaaehtoistoimijat ja julkiset
palvelut

Vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkosto on Raudaskylän Kristillisen Opiston hallinnoimaa ja STEAn Ak-avustuksella rahoittamaa toimintaa, jonka alueena on  Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska. Se edistää vapaaehtoistoiminnan tunnustamista osana yhteiskunnan rakenteita ja yhteyttä julkisiin palveluihin. 


Vapaaehtoistoiminta ja julkinen sektori yhdessä 

ALVA-verkosto kutsuu vapaaehtoistoimijat (mm. järjestö- ja kokemustoimijat sekä muut vapaaehtoiset) ja julkisten palvelujen tuottajat verkostoitumaan keskenään ja kehittämään yhdessä palveluja sekä vapaaehtoistoimintaa ja niiden vaikuttavuutta. 


Vapaaehtoistoimijat yhdessä

Vapaaehtoistoiminta parhaimmillaan tarjoaa kaikille alueen asukkaille tasavertaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuden. ALVA-verkoston toiminnan keskeinen asia on edistää ja tukea alueen vapaaehtoistoimijoiden keskinäistä yhteistyötä, osaamista ja resursseja sekä parantaa toimintaedellytyksiä. 


Vapaaehtoiset henkilöt yhdessä

ALVA-verkosto tarjoaa kaikille vapaaehtoisina toimiville henkilöille matalan kynnyksen mahdollisuuksia verkostoitua keskenään ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan mm. työnohjauksen, vertaistuen, neuvonnan, koulutuksen ja virkistyksen keinoin.Koronavirustilanteen takia olemme laatineet oppaat kunnittain

yli 70-vuotiaiden palvelunumeroista. 

Lue tästä Ylivieskan oppaan sivu 1 Huom! Ylivieskan kaupungin asiointipalvelu on päättynyt 31.7.2020.

ALVA-verkoston tulevat tapahtumat

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hanke Vaikuttavaa kokemustoimintaa
järjestää Elävän kirjaston kokemustoimijapäivän 1.9.2020 etäyhteydellä. 
 
ALVA-verkoston tulevat koulutukset


Viestinnän koulutussarja vapaaehtoistoimijoille Raudaskylän Kristillisellä Opistolla:
17.9.2020 klo 12-16 Viesti ja vaikuta! - viestintä vapaaehtoistoiminnassa
21.9.2020 klo 12-16 Someviestinnän perusteet vapaaehtoistoiminnassa
28.9.2020 klo 12-16 Canva haltuun - yhdistyksen esittelyn työkalun käyttö (mm. esitteet ja 
esittelymateriaalit, mainokset, ilmoitukset)
Kouluttaja on Minna Koirikivi.

Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi järjestetään Alavieskassa 18.-19.9.2020.

Kokemustoiminnan peruskoulutus (45 tuntia) järjestetään 18.-19.9., 2.-3.10. ja 17.10. 2020 
Raudaskylässä.


Alueellinen koulutus- ja tapahtumakalenteri


Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutus syksyllä 2020 Kalajoella


Ylivieskassa järjestetään vammaisjärjestöjen iltatori 12.8.2020


Aineistopankki

Sosiaalibarometri 2020
Sosiaalibarometri 2020 perustuu 776 vastaukseen. Julkaisussa on 4 teemaa: koronaepidemia sosiaalisena kysymyksenä, työllisyys ja toimeentulo,
palvelutarpeet ja niihin vastaaminen sekä poikkeusaikojen sosiaalityö.
Lue lisää: https://issuu.com/soste/docs/soste-sosiaalibarometri-2020Yhdistysavustusten hakeminen ALVA-verkoston alueella


Kansalaisareenan uutiset


Kortteja ja ideoita ryhmätoimintaan


Kuntien järjestöyhteyshenkilöt 

Järjestöjen yhteystiedot
 
Yhteystiedot:

Anitta Anunti
vapaaehtoistoiminnan suunnittelija
p. 044-742 7629
anitta.anunti@rko.fi

Regina Kahlos
vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
p. 044-742 7628 (ma-ti)
regina.kahlos@rko.fi