Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > AIKUISTEN DIGITAITO

Aikuisten Digitaito on Opetushallituksen rahoittama vapaan sivistystyön kehittämishanke vuosille 2019–2020. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat, osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät, uudelleen kouluttautuvat aikuisopiskelijat sekä järjestöjen kautta ikäihmiset. Tavoitteena on työelämävalmiuksien parantaminen ja kansalaistaitojen vahvistaminen.

 

Opintojen sisällöissä korostuvat perusdigitaidot sekä työelämän ja arkielämän digitaidot. Opinnot henkilökohtaistetaan, joten jokaiselle löytyy oma yksilöllinen koulutuspolku. Koulutukset ovat maksuttomia, kaikille avoimia matalan kynnyksen toimintana toteutettavia.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Lisätietoa:
Hankevastaava Sami Vuolteenaho
sami.vuolteenaho@rko.fi
p. 044 4274 620