Suomea etänä - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > SUOMEA ETÄNÄ

Suomea etänä -koulutus

Raudaskylän Kristillinen Opisto järjestää lukuvuonna 2020–2021 suomen kielen koulutuksen, jossa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti etänä. 

Opetusta järjestetään elokuusta toukokuuhun arkipäivisin kello 9–14. Päivän aikana on neljä oppituntia ja lisäksi yksi tunti ohjattua itsenäistä työskentelyä. Koulutuksessa opitaan suomen kielen alkeet sekä yhteiskuntaan ja työelämään liittyvää sanastoa ja käytänteitä.

Suomea etänä -koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka osaavat jo lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään. Aikaisempia suomen opintoja ei vaadita.

Jotta koulutukseen voi osallistua, opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone, internetyhteys, mikrofoni ja webkamera. Jos opiskelijalla ei ole näitä, pyrimme löytämään opiskelijan kotipaikkakunnalta yhteistyötahon, jonka tiloissa voisi opiskella.
Koulutuksen suorittaminen voidaan hyväksilukea aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin, jos opiskelija tahtoo koulutuksen jälkeen jatkaa opintojaan.


Opiskelijat valitaan haastatteluiden perusteella elokuun ensimmäisellä viikolla. Opetus alkaa 17.8.2020.


LISÄTIETOJA:

Leevi Lauri
Vastuuopettaja (tavoitettavissa 3.8.2020 alkaen)
leevi.lauri@rko.fi
044 7427 626

Jenna Vikman
Projektityöntekijä
jenna.vikman@rko.fi
044 5586 905 


Taustaa: Suomea etänä -hanke


Raudaskylän Kristillinen Opisto on saanut Opetushallitukselta hankerahoituksen maahanmuuttajanuorten suomen kielen sekä suomalaisen yhteiskunta- ja työelämätietouden kouluttamiseen etäkoulutuksena.  

Uusi rahoitus mahdollistaa maahanmuuttajille kielikoulutukseen osallistumisen nopeasti kotipaikkakunnasta riippumatta. Koulutukselle on suuri tarve, koska kotoutumislain mukaisia kielikoulutuksia ei alueellamme ole riittävästi saatavilla, eivätkä kaikki kotoutumiskoulutusta tarvitsevat pääse lakisääteisenä aikana kielikoulutukseen. Koulutus edistää tehokkaasti maahanmuuttajien mahdollisuutta aktiiviseen toimijuuteen ja työllistymiseen. 

Hanke toimii yhteistyössä TE-hallinnon kotoasiantuntijoiden kanssa sekä tekee yhteistyötä alueen maahanmuuttajatoimijaverkoston kanssa.