- Raudaskylän Kristillinen Opisto

Historia & uusiutuminen

Tänä lukuvuonna on oppilaitoksessamme kulttuurisen kestävän kehityksen vuosi. Opiskelijamme tutustuvat teemapäivissä muun muassa maailmanperintökohteisiin, alkuperäiskansojen oikeuksiin ja hakevat ratkaisuja ympäristöahdistukseen.
Historiatietoisuus, perinteen välittäminen ja esteettisyys ovat osa kulttuurista kestävää kehitystä. Tarvitsemme ylisukupolvisia näkökulmia omaan aikaamme, ajatteluumme ja toimiimme. Kulttuurisen kestävän kehityksen teemaan sisältyy ihmisen luoma kulttuuri, muovaama historia ja tuottama estetiikka. Keskeisiä asioita ovat identiteetin, perinteen, säilyttämisen ja uusiutumisen vuorovaikutus.

Opiston kaikkea toimintaa ohjaa kestävä kehitys - ei pelkkänä periaatteena vaan konkreettisina arjen valintoina. Se on lähiruoan ja lähienergian suosimista, kohtuullisen elämäntavan etsimistä, aktiivista kansalaisuutta ja vastuuta yhteisöstä.

Opiston juuret ovat vankasti jokilaakson maaperässä. Se on osa kylän, paikkakunnan ja koko alueen henkistä ja kulttuurista perintöä.