- Raudaskylän Kristillinen Opisto

Maailman luonnon ja kulttuurin ainutlaatuisuus


Tänä syksynä on kulttuurisen kestävän kehityksen teematuokioissa tutustuttu kulttuuriperintömme osa-alueeseen maailmanperintöön. Teimme oppilaiden kanssa ryhmittäin kuudesta maailmaperintöalueesta esitelmän.
Aiheina olivat Merenkurkun saaristo, Suomenlinna, Wienin historiallinen keskusta, Sydneyn oopperatalo, Bialowiezan metsä ja Grand Canyon. Esitelmän ideana oli matka yhdelle maailmanperintökohteelle reitteineen. Esitelmissä kerrottiin, missä kohde sijaitsee, miksi se on ainutlaatuinen ja onko sillä uhkia. Lisäksi matkalla sattui joku hauska tapahtuma, joka kerrottiin sopivassa kohdassa esitelmän aikana.

Maailmanperinnön säilyttäminen alkoi YK:n kasvatus-, tiede-, kulttuurijärjestön UNESCON aloitteesta ja siihen liittyvä kansainvälinen sopimus kirjoitettiin 1972. Sopimukseen on liittynyt 191 valtiota, Suomi mukaan lukien. Maailmanperintö koostuu listasta ainutlaatuisia ja arvokkaita luonnon- ja kulttuurin kohteita. Kohteen pitää olla erityinen ja ehjä kokonaisuus, ’parhaista paras’ (OUV Outstanding Universal Value) ja sillä on oltava maailmanlaajuista arvoa. Siihen kuuluu 1007 kohdetta ympäri maailmaa. Näistä 779 on kulttuurikohteita, 197 luontokohteita ja 31 molempia ja ne sijoittuvat 165 valtion alueelle.

Suomesta listalla on kuusi kulttuurikohdetta; Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue ja Struven ketju. Luonnonperintölistalla on vain yksi paikka; Merenkurkun saaristo. Se muodostaa yhdessä Ruotsin puoleisen Höga Kustenin (Korkea rannikko) kanssa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa maankohoamisen piirteet ja vaikutukset sekä murtoveden luonto ovat parhaimmillaan maailmassa.
 
Anne Jäkäläniemi
lehtori, biologia ja maantiede