Hyvä elämä kuuluu kaikille

Kestävän kehityksen teemapäivässä lukiolaiset, kymppiluokkalaiset ja maahanmuuttajaopiskelijat perehtyivät YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan (Agenda 2030). Työpajoissa pohdittiin terveyttä ja hyvinvointia, hyvää koulutusta, sukupuolten tasa-arvoa, eriarvoisuuden vähentämistä, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja, rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvää hallintoa.