Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 


Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on suunniteltu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin kolme vuotta alan työkokemusta ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja.

Ammattialan kuvaus

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneen työ on osa julkista, yksityistä tai kolmannen sektorin kehitysvamma-alan palvelutoimintaa. Työ on vastuullista, kehitysvammaisten ihmisten tukea, ohjausta ja hoitoa. Työn lähtökohtana on kehitysvammaisen ihmisen arvo omana itsenään ja ihmisten yhdenvertaisuus
yhteiskunnassa. Työtä ohjaa kehitysvamma-alan ammattietiikka.

Toimintaympäristö

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Tutkinnon perusteet (1.1.2018 alkaen):

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
2. Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen
3. Vuorovaikutus ja kommunikointi    

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi):

4. Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa
5. Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla
6. Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
7. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

- Tutkinnon perusteet >

Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opiskelu on sivutoimista ja mahdollista myös työn ohessa. Opinnot on mahdollista toteuttaa myös kokopäiväisinä, jolloin tutkinnon voi suorittaa nopeammin, esim. vuoden aikana.  Kouluttautua voi myös oppisopimuksella.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon  voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli ammatillinen osaaminen on vahvaa. Kysy lisätietoja!

Kustannukset:

- Koulutuksen hinta on 600 € (koulutusmaksu peritään kuudessa erässä)
- Lisäkustannuksia aiheuttavat kirjallisuuden hankkiminen, opintokäynnit sekä mahdollinen asuminen ja ruokailu opistolla.
 
Oletko oikeutettu aikuiskoulutustukeen tai ammattitutkintostipendiin? Tutustu tästä

 

HUOM! Koulutus alkaa aikaisintaan vuonna 2019.
 
Voit ilmoittaa kiinnostuksesi koulutukseen. Informoimme, kun koulutuksen ajankohta varmistuu.

Kysy lisää:

rehtori Jukka Hautala, jukka.hautala@rko.fi, p. 050 3442 796 


TallennaTallenna