- Raudaskylän Kristillinen Opisto

AVEKKI - uhka- ja kriisitilanteissa toimiminen sekä näiden tilanteiden ennaltaehkäisy 8. - 9.10.2019

Kurssi on toistaiseksi täynnä!
 
 
Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan.

AVEKKI -toimintamalli tarjoaa yhteisen tavan toimia hallitusti, kivuttomasti ja asiakasta kunnioittavasti. Mallissa korostuu asiakas- ja työturvallisuus. Toimintatapamallin keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat mm. yksilön ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, dialogisuus sekä hoidollisuus ja kivuttomuus. AVEKKI -toimintatapamalli korostaa myös yhdessä toimimisen tärkeyttä – ota haastaviin tilanteisiin työkaveri mukaan.

AVEKKI -toimintatapamalli tarjoaa keinoja eri hoitotoimenpiteiden ja tehtävien suorittamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Yhteiset toimintatavat takaavat työ- ja asiakasturvallisuuden.

Koulutus soveltuu sosiaali -ja terveydenhuollon ja kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille; mielenterveys- ja päihdetyöhön, psykologeille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille sekä opettajille, ohjaajille, lastensuojelussa työskenteleville.
Koulutuksesta saa virallisen Savonia amk:n todistuksen.

AVEKKI1 (12 h)

Avekki toimintatapamalli, yhteisöllisyys (luento, 2h)
Kohtaaminen, vuorovaikutus, turvaetäisyys (käytäntö 2h),
Luokitus, ennakointi ja ennaltaehkäisevä toiminta (luento, 2h),
Suojautuminen (käytäntö, 1h)
Ammatilliset valmiudet, lainsäädäntö ja jälkiselvittely (tarvittaessa fyysisen rajoittamisen riskit) (luento, 2h)
Irrottautuminen ja paikalta poistuminen (käytäntö 2h)
Case-tilanne (teoria ja käytäntö, 1h)
Koulutuksen palaute

Kouluttaja

Juha Airaksinen, AVEKKI-kouluttaja FI Turvallisuuskoulutus

Koulutuksen hinta

250 € (sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin pdf:nä, todistuksen)

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 20.9.2019 mennessä nettihaku-linkin kautta.
Koulutukseen mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Mika Pajala, p. 050 4691 891, mika.pajala@rko.fi