NEPSY 2019-20 - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
(25 op) 

18.10.2019 – 14.3.2020

Opettajille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, lastensuojelun parissa toimiville

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sopii henkilölle, joka kohtaa työssään lapsia, nuoria tai aikuisia, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään (ADHD, autismin kirjo) liittyviä tuen tarpeita tai muista kuin neurologisista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä. Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet,  oppimisvaikeudet tai mieleneterveyden ja riippuvuuksien ongelmat. 

Yksilölähtöisen ohjauksen lisäksi koulutuksessa perehdytään myös yhteisöllisiin ratkaisukeskeisiin toimintatapoihin – mm. ratkaisukeskeinen päiväkoti, koulu tai perhekoti. 

Koulutus sisältää  kattavan teoriaosuuden neuropsykiatrisen oireiston lääketieteellisestä tunnistamisesta, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn psykologiasta sekä ratkaisukeskeisyyden perusteista. 

Koulutuksessa korostuu omaa työtä tutkiva sekä itseään ja toimintaansa reflektoiva ote.

Koulutuksen käytyään osallistuja saa valmiudet toimia itsenäisenä Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana. 

Koulutuksen toteutus: 


Yhteensä 10 lähipäivää/ 2 päivää kuukaudessa. Lähijaksojen välillä työnohjauksellista työskentelyä pienryhmässä. 

  • 18. - 19.10. 2019
  • 29. - 30.11. 2019
  • 10. - 11.1.2020
  • 14. - 15.2. 2020
  • 13. - 14.3. 2020

Itsenäinen opiskelu:

  • Oman asiakkaan valmentaminen ja kokemusten reflektointi ryhmässä
  • Perehtyminen alan kirjallisuuteen (Kirjallisuusluettelo annetaan koulutuksen alussa)
  • Ohjattuun pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Kohderyhmä


Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,-nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu erityisen hyvin opettajille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, lastensuojelun parissa toimiville.

Kouluttajat


Eeva Huhtala; koulutuksen johtaja, lehtori, YTM/ kehityspsykologia, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja.
Lassi Huhtala, KM, erityisluokanopettaja

Lähiopetus koostuu erityisopetuksen ja psykologian alan asiantuntijaluennoista, kokemuspuheenvuoroista sekä psykiatrin/neurologin luennosta.

Ilmoittautuminen


Nettihakulinkin kautta tältä sivulta 20.9.2019 mennessä. 

Koulutukseen mahtuu maks. 20 hlöä. Koulutus toteutuu, mikäli minimiosallistujamäärä täyttyy.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun. 

Hinta


Koulutuksen hinta on 1400 € (sis. opetuksen ja materiaalit). Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

Tiedustelut


  • Koulutuksen johtaja Eeva Huhtala, eeva.huhtala@kohtaava.fi, p. 050 5959 103 
  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891