Perinteinen jäsenkorjaus
-koulutus (3,5 vuotta)


Peruskoulutusjaksot:

18.-19.3.2017
20.-21.5.2017
14.-15.10.2017
9.-10.12.2017

Jatkokoulutusjaksot vuonna 2018:

16.-17.3.2018
18.-19.5.2018
19.-20.10.2018

14.-15.12.2018

 


Erikoistumisjaksot vuonna 2019-20:

Erikoistumiskurssi I 15.-16.2.2019
Erikoistumiskurssi II 17.-18.5.2019
Erikoistumiskurssi III 11.-12.10.2019
Erikoistumiskurssi IV 10.-11.1.2020 

TÄTÄ ON PERINTEINEN JÄSENKORJAUS

Perinteinen jäsenkorjaus on vanha suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva hoitomenetelmä. Se on perinteistä mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille. Mobilisaatio tarkoittaa sitä, että hoito on pehmeää, ihmisen luontaisia liikeratoja hyödyntävää, eikä missään tapauksessa nivelten liikeratoja ylittävää, tai kipua tuottavaa.

Ennen hoitoa asiakkaalta kysellään hyvin tarkasti hänen lääkityksensä, krooniset sairautensa ja mahdolliset loukkaantumiset. Sen jälkeen tarkistetaan asiakkaan kehon tasapainotekijät ja epätasapainon synnyttämät virheasennot.

Kehon tasapainottaminen aloitetaan aina sen perustuksista, jaloista. Selkä hoidetaan istuen. Eteen- ja taakse taivutuksilla, asiakkaan kanssa yhdessä työskennellen, saadaan nikamat ja syvätkin lihakset liikkuviksi.

Keho on anatominen kokonaisuus varpaista ylöspäin päälakeen asti: kaiken siinä pitäisi olla tasapainossa. Elämän aikana tapaturmat, autokolarit ja vaikkapa kaatumiset voivat aiheuttaa sen, että kineettinen ketjumme, lihastoimintaketjumme, meneekin epätasapainoon. Tällaisista sattumuksista voi seurata lukuisia ongelmia. Lantionkori voi jäädä virheasentoon. Epätasapaino johtaa virhemuutoksiin ylhäällä ja alhaalla kehossa. Väärät lihakset joutuvat silloin ylläpitämään tasapainoa. Eri puolille vartaloa tulee lihaskireyksiä, joista edelleen aiheutuu lisäongelmia.

Nilkat, selkä, polvet ja lonkat, kaikki tuki- ja liikuntaelimistön alueella olevat nivelet ja lihakset kipeytyvät ja aiheuttavat ajan oloon kulumamuutoksia. Näihin kiristyksiin ja virheasentoihin, jopa kroonisiksi muuttuneisiin, apua voi löytyä juuri perinteisestä jäsenkorjauksesta.

Apua kannattaa hakea jäsenkorjauksesta ajoissa, ennen kuin nivelet ovat niin pahoin kuluneet, ettei niihin auta, muu kuin tekonivelen vaihto.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

* Opettaa jälkipolville suomalaista, vuosisatoja vanhaa kulttuuriperintöämme, perinteistä jäsenkorjausta.

* Vanhan perinnehoidon ja kädentaidon kunnioittaminen, säilyttäminen ja kehittäminen.

* Perinteinen jäsenkorjaaja ajattelee, että ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Siksi hoitokin on kokonaisvaltaista, ei pelkästään oireisiin ja muutamaan yksityiskohtaan keskittyvää. Hyvä hoitaja osaa tasapainottaa ihmisen tukirangan lihakset ja nivelet pehmeillä, asiakkaalle turvallisilla jäsenkorjausotteilla, sekä hieronta ja mobilisaatiokäsittelyllä. Hänen tehtävänään on myös edistää terveitä elämäntapoja, liikunnan ja terveellisen ravinnon merkitystä, sekä kuunnella ja pyydettäessä neuvoa vaikeassa elämäntilanteessa olevaa asiakasta parhaansa mukaan.

* Edistää jäsenkorjaajien yhteistyötä ja vuorovaikutusta virallisen terveydenhuollon kanssa.

* Tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Koulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on TULE-sairauksien riskitekijöiden ennalta ehkäiseminen ja niiden hoitaminen. Sairaspäivien ja työkyvyttömyyden väheneminen säästää huomattavasti kansantaloudellisia varoja.

PERUSKOULUTUS

Perinteisen jäsenkorjauksen peruskurssi on neliosainen ja se käydään läpi noin vuoden sisällä. Kursseilla opetetaan erittäin pehmeä ja asiakkaalle miellyttävä, sekä kivuton hoitomuoto. Hoidossa mobilisoidaan niveliä, parannetaan nivelten, lihasten ja sidekudosten liikkuvuutta asiakkaan omia liikeratoja hyödyntäen. Hoidon aluksi selvitetään vaivan aiheuttaja ja lihaskireyksien, kudosten, luuston, sekä nivelten asentovirheiden aiheuttamat tasapainon muutokset.. Hoidolla pehmennetään mahdolliset arpikudokset, vapautetaan hermoradat, sekä kudosneste-, ja verenkierto pinnetiloista. Tukirakenteet jäsenkorjataan paikalleen käyttäen hyväksi asiakkaan omia liikeratoja. Neljä peruskurssijaksoa käytyään oppilas osaa hoitaa asiakkaan perinteisen jäsenkorjauksen otteilla. Peruskoulutukseen sisältyy myös pakollisia harjoitteluja. Jokaisen kurssin jälkeen oppilas tekee 15-30, vähintään puolitoista tuntia kestävää, harjoitushoitoa. Lisäksi jokaisella osiolla oppilaille jaetaan kirjallinen etätehtävä.

JATKO- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS

Jatko- ja erikoistumiskoulutukset syventävät Perinteisen jäsenkorjauksen tietoja ja taitoja niitä hiomalla ja vahvistamalla. Harjoittelussa oppilas on omaksunut ja oppinut uusien työkalujen ja tekniikoiden käytön. Hän pystyy paremmin keskittymään niin asiakkaan ongelmien visuaaliseen havainnointiin kuin käsien aistimusten kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy pakollisia harjoitteluja. Jokaisen kurssin jälkeen harjoitteluja on oltava 15-30 kappaletta, 1.5 – 2 tunnin hoitoja. Jokaisella osiolla oppilaille jaetaan kirjallinen etätehtävä. Myös oppilaan omaa työergonomiaa parannetaan.

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

Perinteiseksi jäsenkorjaajaksi valmistumisen jälkeen oppilaat saavat lisäoppia täydennyskoulutuksissa. Siellä vahvistetaan jäsenkorjaajien tietämystä jäsenkorjauksesta ja sen tekniikoista. Kurssit sisältävät anatomian ja perustekniikan kertaamista, perehdytään erilaisiin kansanparannustekniikoihin. Kurssilla jaetaan tietämystä ongelma-asiakkaiden hoidosta ja opetellaan lisää erilaisten sairauksien aiheuttamia oireita, kiputiloja ja niiden hoitamista. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia hoitomuotoja ja niiden erikoiskäsittelyjä. Hyvä jäsenkorjaaja tuntee muiden luontaishoitajien tekniikat ja voi tarvittaessa lähettää asiakkaan muille apua saamaan.

Täydennyskoulutuksessa kiinnitetään huomiota hoitajan oman terveyden vaalimiseen. Kursseilla hoidetaan toisia ja pyritään näin työelämässä jaksamiseen. Sisältöön kuuluu myös muuta virkistäytymistä, sillä hoitajankin pitää jaksaa. On todella tärkeätä tavata oman alan kollegoita, keskustella ja vaihtaa mielipiteitä ja osaamista.

 

Kouluttajat:

Kaisu Niiranen
sairaanhoitaja, luontaishoitaja, koulutettu hieroja, koulutettu perinteinen jäsenkorjaaja. www.luontaishoitolakaisuniiranen.net
Reeta Ylikoski
koulutettu hieroja, koulutettu perinteinen jäsenkorjaaja. www.helmikka.fi
 

Hinta:

220 €/ kahden päivän viikonloppu, sisältäen opetuksen ja luentomateriaalit/viikonloppu

Kurssilainen hankkii itse mm. hierontapöydän ja jakkaran.
 

Ilmoittautuminen:

Sitovat ilmoittautumiset kaksi viikkoa ennen lähijakson alkua opiston sähköiseen hakupalveluun (linkki oikealla yläkulmassa).
 
Koulutus toteutuu, kun vähimmäismäärä 10 opiskelijaa on ilmoittautunut mukaan. Mikäli vähimmäismäärä ei ole ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Koulutuksen perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.
 
Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.
 

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Päivi Kääntä-Piispanen
p. 044 7427 622, paivi.kaanta-piispanen@rko.fi