Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö 30.–31.3.2020

KOULUTUS SIIRTYY MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN!


Psykoedukaation avulla voidaan auttaa perheitä vähentämään syyllisyyden ja eristäytyneisyyden kokemista. Koulutus antaa ammattilaiselle käytännön työkaluja hankaliin vuorovaikutustilanteisiin, ja sen avulla mahdollistuu uudet tavat tarkastella ongelmatilanteita, joiden avulla päästään kohti toivottuja ja myönteisempiä tavoitteita. Perheiden tunnetaidot ja vuorovaikutuksen taidot lisääntyvät ratkaisukeskeisen psykoedukatiivisen työtavan käyttöönoton myötä.

Kohderyhmä

Psykoedukatiivinen perhetyökoulutus on kohdennettu  perheiden kanssa työtä tekeville. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, mm. sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät, perhevalmentajat, psykologit ja diakonissat.

Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivät sisältävät toiminnallisia harjoituksia ja työnohjausta.

Teemoja ovat mm:

  • Ratkaisukeskeisyys työmenetelmänä
  • Positiivinen psykologia
  • Tunnetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Toiminnalliset harjoitukset
  • Sosiaaliset taidot
  • Arvostava työote
  • Ymmärtävä kohtaaminen
  • Motivoiva haastattelu

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa positiivisen psykoedukaation näkökulman kautta uusia menetelmiä työskentelyyn perheiden kanssa, ja samalla se antaa uusia taitoja ohjata perheitä kohti voimavarakeskeisempää vuorovaikutusta. Tavoitteena on auttaa asiakasta ja perhettä kehittämään sairauden ymmärrystä, ja vähentää avuttomuuden tunnetta sekä tukea sairastuneen ja perheen vahvuuksia ja resursseja. Koulutuksen myötä perheitä pystytään tukemaan kohti muutosta, ja vahvistamaan perheiden muutostoiveikkuutta positiivisen psykologian avulla.

Perheiden tunnetaidot ja vuorovaikutuksen taidot lisääntyvät ratkaisukeskeisen psykoedukatiivisen työtavan käyttöönoton myötä. Koulutus antaa monipuolista tietoa ratkaisukeskeisestä työtavasta ja se antaa myös käytännön työkaluja omaa työskentelyyn. Koulutus kehittää omaa asiantuntijuutta ja vahvistaa voimavarasuuntautunutta työskentelytapaa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa arvostavaa ja ymmärtävää työotetta ja lisätä omia ja perheiden tunnetaito- ja vuorovaikutuksen taidon valmiuksia.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtK Sarianna Virpikari
 
Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdetyön sekä sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti sekä työnohjaaja. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys. Lisäksi Sarianna on tehnyt pitkäaikaisesti työtä haastavien syömishäiriöpotilaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Koulutuksen hinta

340 €. Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit. Ruokailut erikseen.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 13.3.2020 mennessä nettihaku-linkin kautta. Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Mika Pajala, p. 050 4691 891, mika.pajala@rko.fi