- Raudaskylän Kristillinen Opisto

Seurauspedagogiikan peruskurssi
5 op     


1. lähijakso: 14. - 15.3.2019, 2. lähijakso: 15. - 16.4.2019, 3. lähijakso: 16.5.2019

Koulutuksen tavoite:               

Koulutus antaa osallistujille käsityksen seurauspedagogisesta ajattelu- ja lähestymistavasta, sekä valmiudet käyttää seurauspedagogiikan menetelmiä ja työkaluja yksilöllisessä asiakastyössä. Tavoitteena on tehokkaampi ja määrätietoisempi ohjaus asiakkaan tiedostamisen lisäämisessä mitä tulee omiin mahdollisuuksiin, yhteyden näkemiseen omien valintojen ja niiden seurausten välillä, sekä vastuun ottamiseen tulevaisuudestaan.

Koulutuksen kohderyhmä:  

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille,  jotka työssään kohtaavat ja ohjaavat haasteellisia asiakkaita, joilla on ollut vaikeuksia toteuttaa muutoksia elämäntavassaan ja joilla on ollut suuria vaikeuksia ja siksi ovat syrjäytymisvaarassa. Asiakkailta vaaditaan että heiltä löytyy tahto muutokseen.

Koulutus palvelee erityisnuorisotyötä tekeviä, koulukuraattoreita, opinto-ohjaajia, erityisopettajia, sosiaalityöntekijöitä, työpajojen työntekijöitä, kotiuttamistyötä tekeviä, perhekotien työntekijöitä, päihdetyöntekijöitä, lähipoliiseja, sekä erilaista ennaltaehkäisevää työtä tekeviä ja Ohjaamoiden henkilökuntaa.

Koulutuksen laajuus, toteutus ja työmuodot:

Peruskurssi käsittää 35 luentotuntia, sekä omassa työympäristössä tehtäviä välitehtäviä omien asiakkaiden kanssa. Työmuotoina ovat luennot, keskustelut, harjoitukset, välitehtävät ja eksistentialistiseen filosofiaan perehtyminen kirjallisuuden kautta.

Edellytykset:  

Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista kaikkina lähipäivinä ja niiden välillä dokumentoitua harjoittelua omien asiakkaiden kanssa. Osallistujilla tulee olla avoin mieli omaksua erilainen työskentelytapa ja tarve oppia uusia lähestymis- ja työskentelymenetelmiä, sekä luottamus asiakkaan kykyyn muuttua ja kehittyä vastuullisuudessa.

Koulutuksen sisältö:

Mitä on seurauspedagogiikka? Miksi, miten ja ketä varten se on kehitetty?
Seurauspedagogiikka yhteiskunnallisesta näkökulmasta
Seurauspedagogiikan toimintaperiaatteet
Miten seurauspedagogiikka eroaa totutusta lähestymistavasta?
Seurauspedagogiikan käytännön haasteet
Humanistinen ihmiskäsitys. Determinismi ja indeterminismi
Ihmisen vapaa tahto – onko sitä?
Eksistentialismi ja eksistentialistinen filosofia työskentely- ja oppimismenetelmän perustana
Seurauspedagogiikan sudenkuopat
Seurauspedagogiikan menetelmät ja työkalut ja niiden käyttömahdollisuudet
Seurauspedagogiikan toimintamallit ja niiden käytännön soveltaminen eri yhteyksissä
Kokemuksia seurauspedagogisesta työskentelystä

Kouluttaja:  

VTT Sonja Kurtén-Vartio. Seurauspedagogiikan asiantuntija ja kouluttaja Suomessa.

Väitös 2005 Seurauspedagogiikan käytöstä tanskalaisessa työmarkkinakoulutuksessa. Perehtynyt ja käyttänyt seurauspedagogiikkaa vuodesta 1994 sekä Suomessa että ulkomailla.
Työtausta: Sosiaalipolitiikan opettaja 1981 - 91. Vaasan vankilan koulutus-, kuntoutus- ja sosiaalityön apulaisjohtaja 1991 - 2003. Sosiaalipolitiikan lehtorin sijainen Åbo Akademissa 2000-2002. Ammattikorkeakoulu Novian sosiaalityön lehtori 2003- edelleen 1.9.2017  50 %. SK edu & Publication omistaja ja kouluttaja v. 2013. Siviilikriisinhallinta-tehtäviä eri puolella maailmaa v. 2000 >  vankeinhoidon korkeimman johdon kouluttajana ja järjestelmän arvioitsijana ja kehittäjänä.
Seurauspedagogiikkaa on koulutettu Ruotsin yhdyskuntaseuraamustyöntekijöille kansallisesti, Irakin ja Kurdistanin ministereille ja ministeriöiden johtohenkilöille sekä kaikille vankilajohtajille ja apulaisjohtajille v. 2009 - 2011. Samoin Georgiassa 2016 - 2017 ja Ukrainassa 2013 - 2017.

Koulutuksen hinta:

900 € (sis. opetuksen ja opetusmateriaalit). Majoitus ja ruokailut erikseen.
Koulutus toteutetaan, mikäli minimiryhmäkoko 14 täyttyy.
Koulutusmaksu on mahdollista maksaa useammassa erässä.

Ilmoittautuminen:

Sitovat ilmoittautumiset 19.2.2019 mennessä nettihakulinkin kautta.

Peruutusehdot:

Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Koulutuspaikka:

Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylivieska.

Tiedustelut:

Koulutus- ja viestintäsuunnittelija Kristiina Parkkila, p. 050 3420 139, kristiina.parkkila@rko.fi

Kokemuksia koulutuksesta ja menetelmästä:

”Sain uutta näkökulmaa työhöni, avasi silmäni siinä kuinka vähän asiakkaita aidosti hyvällä tavalla vastuutetaan asiakassuhteessa. Erityisesti nuorten kanssa menetelmä on toimiva, vastuunotto omasta elämästä on keskeinen kehitystehtävä nuorille. Kyselytekniikka ja monia osia menetelmästä voin hyödyntää arkityössäni.”

"Paljon asiaa lyhyessä ajassa. Mielestäni seurauspedagogiikkaa voi hyvin käyttää aikuissosiaalityössä”

"Tämä oli juuri sitä mitä työpajoilla toivommekin. Olen oppinut käyttämään menetelmää omassa työssäni ja uskon sen vaikuttavan myönteisesti opiskelijoihin opintojen edistymisessä ja ihmisenä kasvamisessa”

"Hyvä ja antoisa koulutus, jota tulen varmasti käyttämään omien asiakkaitteni kanssa, Hyvä että järjestettiin koulutus koko työyhteisölle, jolloin voidaan oikeasti tehokkaasti ottaa käyttöön.”